LibreOffice Basic Macros

Avataan valintaikkuna makrojen hallintaan.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makron nimi

Kentässä näkyy valitun makron nimi. Luotaessa tai muutettaessa makron nimeä, se kirjoitetaan tähän kenttään.

Makro moduulista / Tallenna makro moduuliin

Kentässä näkyy luettelo kirjastoista ja moduuleista, joista makrot voi avata tai joihin makrot voi tallentaa. Kun makro tallennetaan tietyn asiakirjan mukana, avataan ensin asiakirja ja sitten tämä ikkuna.

Suorita / Tallenna

Runs or saves the current macro.

Sido

Avataan Mukauta-valintaikkuna, jossa valittu makro voidaan liittää valikkokomentoon, työkalupalkkiin tai tapahtumaan.

Muokkaa

Käynnistetään LibreOffice Basic-muokkain ja avataan valittu makro tai valintaikkuna muokattavaksi.

Uusi / Poista

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Uusi kirjasto

Tallennetaan nauhoitettu makro uuteen kirjastoon.

Uusi moduuli

Tallennetaan nauhoitettu makro uuteen moduuliin.

Organizer

Avataan Makrojen järjestelytyökalu -valintaikkuna, jossa voidaan lisätä, muokata tai poistaa makromoduuleja, valintaikkunoita ja kirjastoja.

Please support us!