Luettelomerkit ja numerointi

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Bullets and Numbering.

On Formatting bar, click

Icon bullet list

Luettelomerkit käytössä / poissa käytöstä


Luettelomerkit ja numerointi -valintaikkunassa on seuraavat välilehdet:

Luettelomerkit

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia luetelma- eli luettelomerkkityylejä.

Huomautus-kuvake

Kappaleiden luettelomerkit ja numeroinnit ovat tuettuja vain Writerissa, Impressissä and Draw'ssa.


Numbering Style

Katsellaan erilaisia, käytettävissä olevia numerointityylejä.

Jäsennys

Katsellaan erilaisia tyylejä, joita voidaan käyttää hierarkkisiin luetteloihin. LibreOffice tukee yhdeksää jäsennystasoa luettelohierarkiassa.

Image

Katsellaan erilaisia kuvia, jotka ovat käytettävissä luetelmien luetelmasymboleina.

Sijainti

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Asetetaan numeroitujen tai luetelmaluetteloiden muotoiluasetukset. Tarvittaessa voidaan käyttää muotoilua luettelohierarkian yksittäiselle tasolle.

Palauta

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!