Automaattisen korjauksen kohdevalikko

Tähän valikkoon pääsemiseksi napsautetaan hiiren kakkospainikkeella väärin kirjoitettua sanaa asiakirjassa. Asiakirjan virheellisten sanojen tarkastelemiseksi aktivoidaan Työkalut - Automaattinen oikoluku.

<Korvausehdotukset>

Napsauttamalla sanaa se korvaa tekstissä korostetun sanan. Automaattinen korjaus -alavalikkoa käytetään toistuvaan korvaukseen.

Spelling

Opens the Spelling dialog.

Lisää

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

Ohita kaikki

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

Automaattinen korjaus

Jotta tekstissä korostettuna oleva sana korvautuisi aina, napsautetaan tästä luettelosta korvaavaa sanaa. Sanapari tallennetaan Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset - Korvaa -sivun korvaustaulukkoon.

Aseta valinnan kieli <name of language>

Muutetaan korostetun sanan kieliasetuksia, jos sana löytyy toisesta sanastosta.

Aseta kappaleen kieli <name of language>

Muutetaan korostetun sanan sisältävän kappaleen kieliasetuksia, jos sana löytyy toisesta sanastosta..

Please support us!