Korvaa

Muokataan asiakirjan ohjelmallisen korjauksen tai sanojen korvauksen tai lyhennysten korvaustaulukkoa.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


Korvaukset ja poikkeukset kielelle:

Valitaan kieli, jolle luodaan korvaus säännöt tai niitä muokataan. LibreOffice etsii ensin poikkeukset kielelle, joka on määritelty nykyisen kohdistimen asemaan asiakirjassa. Tämä jälkeen haetaan muilla kielillä.

Korvaustaulukko

Luettelon sisältää kirjoitettaessa korvautuvat sanat, lyhenteet ja sanan osat. Merkinnän lisäämiseksi kirjoitetaan teksti Korvaa- ja Millä:-kenttiin ja napsautetaan sitten Uusi-painiketta. Rivin muokkaamiseksi rivi valitaan ja muutetaan tekstiä Millä:-kentässä ja napsautetaan sitten Korvaa-painiketta. Rivin poistamiseksi se valitaan ja sitten napsautetaan Poista-painiketta.

Automaattista korjausta voidaan hyödyntää erikoisen merkkimuodon käyttämiseen sanassa, lyhenteessä tai sanan osassa. Valitaan muotoiltu teksti asiakirjasta, avataan tämä valintaikkuna, tyhjennetään Vain teksti -ruutu ja syötetään sitten korvattava tekstiKorvaa-kenttään.

Korvaa

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


Millä

Annetaan Korvaa-kentän tekstin korvaava teksti, kuva, kehys tai OLE-objekti. Jos asiakirjassa on valittuna teksti, kuva, kehys tai OLE-objekti, asiaan kuuluva tieto on jo kentässä.

Vain teksti

Millä:-kentän merkintä tallennetaan ilman muotoiluja. Korvattaessa tekstissä käytetään asiakirjan tekstin muotoilua.

Uusi

Lisätään tai korvataan korvaustaulukon merkintä.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä ilman vahvistuskyselyä.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!