Asetukset

Valitaan kirjoitettaessa tapahtuvan virheiden ohjelmallisen korjaamisen asetukset ja hyväksytään OK:lla.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Käytä korvaustaulukkoa

Jos kirjoitetaan kirjainyhdistelmä, joka vastaa jotain korvaustaulukon lyhennettä, kirjainyhdistelmä vaihdetaan korvaavaan tekstiin.

Korjaa KAksi ISoa KIrjainta sanojen alussa

Jos kirjoitetaan kaksi suuraakkosta "WOrd"-sanan alkuun, toisena oleva suuraakkonen vaihtuu pienaakkoseksi.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Huomautus-kuvake

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-tunnistus

Hyperlinkki luodaan samalla, kun kirjoitetaan URL-osoite.

Korvaa ajatusviivat

Korvataan yksi tai useampia tavuviivoja pitemmällä ajatusviivalla (katso alla olevaa taulukkoa )

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Teksti, joka kirjoitetaan

Saatava tulos

A - B (A, väli, miinus, väli, B)

A ‚Äď B (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, v√§li, B)

A -- B (A, väli, miinus, miinus, väli, B)

A ‚Äď B (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, v√§li, B)

A -- B (A, väli, miinus, miinus, väli, B)

A‚ÄĒB (A, pitk√§ ajatusviiva, B)
(katso huomautusta taulukon alla)

N--N (N, minus, minus, N)

N‚ÄďN (N, en-dash, N)

A-B (A, miinus, B)

A-B (muuttumaton)

A -B (A, väli, miinus, B)

A -B (muuttumaton)

A --B (A, väli, miinus, miinus, B)

A ‚ÄďB (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ohita tuplavälit

Korvataan kaksi tai useampia peräkkäisiä välilyöntejä yhdellä.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!