Automaattinen korjaus

Tehdään asetukset, joiden mukaisesti teksti korvautuu kirjoitettaessa.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

Korvaa

Muokataan asiakirjan ohjelmallisen korjauksen tai sanojen korvauksen tai lyhennysten korvaustaulukkoa.

Poikkeukset

Määritetään lyhenteet tai kirjainyhdistelmät, joita LibreOffice-ohjelmiston ei haluta korjaavan.

Asetukset

Valitaan kirjoitettaessa tapahtuvan virheiden ohjelmallisen korjaamisen asetukset ja hyväksytään OK:lla.

Lokalisoidut asetukset

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!