Muokkaa sanastoa

Muokataan kiinan muunnoksen termejä.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Huomautus-kuvake

Valintaikkunaa voidaan käyttää muunnossanaston merkintöjen muokkaamiseen, lisäämiseen tai poistamiseen. Käännössanaston tiedostopolku on user/wordbook/commonterms.ctd. Tiedoston oletusmerkintöjä ei voi poistaa.


Perinteinen kiina yksinkertaistetuksi kiinaksi

Muunnetaan perinteinen kiina yksinkertaistetuksi kiinankieleksi.

Perinteinen kiina yksinkertaistetuksi kiinaksi

Muunnetaan yksinkertaistettu kiina perinteiseksi kiinankieleksi.

Käänteinen korvausosoitus

Käänteinen korvausosoitus lisäytyy luetteloon jokaiselle syötetylle muutokselle.

Termi

Syötetään teksti, joka korvataan Korvausosoitus-termillä.

Korvausosoitus

Annetaan teksti, jolla termi korvataan.

Ominaisuus

Määritetään valitun termin luokka.

Lisää

Lisätään termi muunnossanastoon. Jos termi on jo sanastossa, uusi termi saa etusijan.

Muuta

Tallennetaan muutettu merkintä tietokantatiedostoon.

Palauta

Poistetaan valittu käyttäjän määrittämä rivi sanastosta.

Please support us!