Tietolähteet

Lyhyesti: tässä osiossa on tietoja tietokantataulujen selaamisesta ja muokkaamisesta.

Tietokannan yleiskuvaus

note

Tietolähteen selain ei ole käytettävissä tietokannassa, joka on avattu suunnittelutilaan.


Tietolähteen selain

Tietolähteen selaimen komennot ovat Taulun tiedot -palkissa ja kohdevalikoissa.

Tietueiden valinta

Tietokantataulun tietueen valitsemiseksi napsautetaan riviotsikkoa ja mahdollisesti siirrytään Ylä- ja Alanuolinäppäimillä ja käytetään Välinäppäintä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yksittäiset osatekijät valitaan tietolähteen selaimessa:

Valinta

Toiminto

Tietue

Napsautetaan riviotsikkoa

Useita tietueita tai valinnan poistaminen

Painaen -näppäintä napsautetaan riviotsikkoa

Sarake

Napsautetaan sarakeotsikkoa

Tietokenttä

Napsautetaan tietokenttää

Koko taulukko

Napsautetaan sarakeotsikoiden riviotsikkoa


Taulun tiedot -palkki (taulutietojen muokkaus)

Asiakirjanmuokkauskuvake, jossa arkki ja kynä

Sallii käyttäjän muokata, lisätä ja poistaa tietokannan taulun tietueita.

Aineiston leikkaaminen, kopiointi ja liittäminen

Tietolähde -näkymässä tietueita voidaan leikata, kopioida ja liittää. Tietolähdeselain tukee myös tietueiden tai tekstin ja lukujen vetämistä ja pudottamista muista LibreOffice-tiedostoista.

Taulun kyllä/ei-, binääriset, kuva- tai lukumääräkentät eivät ole vedettävissä ja pudotettavissa.

note

Vedä ja pudota -toiminto on käytettävissä vain Muokkaus-tilassa.


Taulun tiedot -palkki

Taulun tiedot -palkkia käytetään näkymien ohjaukseen.

Navigointi tietolähdepuussa

Tietolähdenäkymän alareunan lomakkeen navigointipalkkia käytetään eri tietueiden välillä siirtymiseen.

Ensimmäinen tietue

Kuvake

Siirrytään taulun ensimmäiseen tietueeseen.

Edellinen tietue

Kuvake

Siirrytään edelliseen tietueeseen taulussa.

Tietueen numero

Kirjoita esitettävän tietueen numero ja paina Enter.

Seuraava tietue

Kuvake

Siirrytään seuraavaan tietueeseen taulussa.

Viimeinen tietue

Kuvake

Siirrytään taulun viimeiseen tietueeseen.

Uusi tietue

Kuvake

Lisää uusi tietue avattuun tauluun. Tietueen luomiseksi napsautetaan asteriski (*) -painiketta taulunäkymän alaosassa. Taulun loppuun lisätään tyhjä rivi.

Tietueiden lukumäärä

Näytetään tietueiden lukumäärä. Esimerkiksi "Tietue 7 / 9(2)" kertoo, että 9 tietuetta sisältävän taulun kaksi (2) tietuetta on valittu, ja että kohdistin on tietueessa numero 7.

Taulujen järjestely

Taulun muotoilukomentoihin pääsee käsiksi, kun napsautetaan kakkospainikkeella sarake- tai riviotsikkoa.

Taulukon muotoilu

Muotoillaan valittuja rivejä.

Rivikorkeus

Muutetaan kohdistetun rivin tai valittujen rivien korkeutta.

Poista rivit

Valitut rivit poistetaan.

Sarakemuoto

Muotoillaan valittuja sarakkeita.

Sarakkeen leveys

Muutetaan sarakkeen tai valittujen sarakkeiden leveyttä.

Piilota sarakkeet

Piilotetaan valitut sarakkeet. Piilotetun sarakkeen esittämiseksi napsautetaan kakkospainikkeella mitä tahansa sarakeotsikkoa ja valitaan Näytä sarakkeet.

Näytä sarakkeet

Esitetään piilotetut sarakkeet. Valitaan esitettävä sarake luettelosta tai napsautetaan Kaikki kaikkien piilotettujen sarakkeiden esittämiseksi.

Please support us!