Tasaus

Tehdään valitun solun, tai solujen, sisällön tasausasetukset.

Toiminnon käyttäminen:


Vaakatasossa

Valitaan solujen sisältöön käytettävä vaakatasaus.

Oletus

Tasataan numerot oikealle ja tekstit vasemmalle.

Huomautus-kuvake

Kun Oletus-vaihtoehto on valittuna, luvut kohdistetaan oikealle ja teksti vasemmalle.


Vasen

Tasataan solun sisältö vasemmalle.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Align Left

Tasaus vasemmalle

Oikea

Tasataan solun sisältö oikealle.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Align Right

Tasaus oikealle

Keskitä

Solun sisältö keskitetään vaakasuunnassa.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Centered

Tasattu

Tasataan solun sisältö, tarvittaessa monirivisesti, vasempaan ja oikeaan solun reunaan.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Justified

Tasattu

Täytetty

Solun sisältöä (lukua tai tekstiä) toistetaan, kunnes solun näkyvä alue on täytetty. Tämä ominaisuus ei toimi tekstille, jossa on rivinvaihtoja.

Jaettu

Jakaa sisällön koko solun leveydelle. Toisin kuin Tasattu, myös tekstin viimeinen rivi jaetaan koko leveydelle.

Sisennä

Sisennetään solun vasemmasta reunasta annettu määrä.

Pystytasossa

Valitaan solun sisältöön käytettävä pystysuuntainen tasaus.

Oletus

Kohdistetaan solun sisältö solun alareunaan

Yläreuna

Kohdistetaan solun sisältö solun yläreunasta alkavaksi.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Alareuna

Tasataan solun sisältö solun alareunaan.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Align Bottom

Tasaa alareunaan

Keskelle

Keskitetään solun sisältö pystysuunnassa.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Icon Align Center Vertically

Tasaa keskelle pystytasossa

Tasattu

Tasataan solun sisältö solun ylä- ja alareunoihin.

Jaettu

Sama kuin Tasattu, ellei tekstin lukusuunta ole pystysuuntainen. Silloin se käyttäytyy kuten vaakasuora Jaettu-asetus, eli myös viimeinen rivi jaetaan koko rivin korkeudelle.

Tekstin suunta

Suunnataan solun sisältö.

Tekstin suunta voidaan asettaa kehää napsauttamalla.

Astetta

Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s).

Kiinteä reuna

Määritetään solun se reuna, jonka mukaan tekstiä kierretään.

  1. Tekstin laajennus solun alareunasta: Kierretty teksti kirjoitetaan solun alareunaan rajoittuen.

  2. Tekstin laajennus solun yläreunasta: Kierretty teksti kirjoitetaan solun yläreunaan rajoittuen.

  3. Tekstin laajennus solun sisällä: Kierretyn tekstin keskikohta säilyy solun keskellä.

Pystysuuntainen pino

Kohdistetaan teksti pystyyn.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Aasialainen asettelu -tila

Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, kun aasialaisten kielten tuki on käytössä ja tekstin on asetettu pystysuuntaiseksi. Aasialaiset merkit asetellaan toinen toisensa alle valittuihin soluihin. Jos solussa on enemmän kuin yksi rivi tekstiä, tekstirivit muunnetaan oikealta vasemmalle järjestetyiksi tekstisarakkeiksi. Muunnetun tekstin länsimaiset merkit kierretään 90 astetta oikealle. Aasialaisia merkkejä ei kierretä.

Ominaisuudet

Tekstin tavutuksen määritys solussa.

Rivitä teksti automaattisesti

Rivittää tekstin seuraavalle riville solun reunassa. Rivien määrä riippuu solun leveydestä. Manuaalisen rivinvaihdon lisäämiseksi paina +Enter solussa.

Rivinvaihtojen lisääminen soluihin

Tavutus aktiivinen

Otetaan sanojen tavutus käyttöön tekstin rivityksessä.

Kutista solun kokoon sopivaksi

Pienennetään fontin näkyvää kokoa, niin että solun sisältö sopii nykyiseen solun leveyteen. Tätä komentoa ei voi käyttää soluihin, joissa on rivinvaihtoja..

Please support us!