Poistu ryhmästä

Poistutaan ryhmästä, niin ettei voida enää muokata yksittäisiä ryhmän objekteja. Jos ollaan sisäkkäisessä ryhmässä, vain sisin ryhmä suljetaan.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

From the context menu:

Choose Exit Group.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Draw - Exit Group.

Työkaluriveiltä:

Icon Exit Group

Poistu ryhmästä


Please support us!