Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille. Tämä komento ei pura ryhmittelyä pysyvästi.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

From the context menu:

Choose Enter Group.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Draw - Enter Group.

Työkaluriveiltä:

Icon Enter Group

Siirry ryhmään


tip

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!