Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille. Tämä komento ei pura ryhmittelyä pysyvästi.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Siirry ryhmään


Vihje-kuvake

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!