Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Pura ryhmitys


Sisäkkäisten ryhmien jakamiseksi suuremmassa ryhmässä komento tulee toistaa jokaiselle alaryhmälle.

Please support us!