Group

Ryhmittely pitää valitut objektit yhdessä, niin että niitä voi siirtää tai muokata yhtenä objektina.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Format - Group.

From the context menu:

Choose Group.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Draw tab.

Työkaluriveiltä:

Icon Group

Ryhmittele


Ryhmien käyttö

Yksittäisen ryhmän objektin muokkaamiseksi valitaan ryhmä, napsautetaan kakkospainikkeella ja valitaan sitten

Kun ryhmää muokataan, ne objektit, jotka eivät kuulu ryhmään, on himmennetty.

Objektista toiseen siirrytään ryhmässä yhteen suuntaan Sarkaimella ja toiseen Vaihto+Sarkaimella.

Ryhmästä poistumiseksi napsautetaan kakkospainikkeella ja valitaan sitten

Ryhmittele

Ryhmitellään valitut objektit, niin että ne ovat siirrettävissä yhtenä objektina.

Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille. Tämä komento ei pura ryhmittelyä pysyvästi.

Poistu ryhmästä

Poistutaan ryhmästä, niin ettei voida enää muokata yksittäisiä ryhmän objekteja. Jos ollaan sisäkkäisessä ryhmässä, vain sisin ryhmä suljetaan.

Please support us!