Merkkinä

Ankkuroidaan valittu kohde merkkinä nykyiseen tekstiin. Jos kohteen korkeus on suurempi kuin käytössä oleva fonttikoko, kohteen sisältävän rivin korkeutta korotetaan.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Anchor - As Character.


Please support us!