Järjestä

Changes the stacking order of the selected object(s).

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

Järjestä


Tekstin ja kuvien kerros

Jokainen asiakirjaan sijoitettava objekti pinotaan edellisten objektien päälle. Järjestä-komentoa käytetään asiakirjan objektien pinoamisjärjestyksen muuttamiseen. Tekstin pinojärjestys ei ole muutettavissa.

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Siirrä eteenpäin

Siirretään valittua objektia yksi taso ylemmäs, niin että se on lähempänä huippua pinojärjestyksessä.

Siirrä taaksepäin

Siirretään valittua objektia yksi taso alemmas, niin että se on lähempänä pohjaa pinojärjestyksessä.

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Edustalle

Siirretään valittua objektia tekstin eteen.

Taustalle

Siirretään valittua objektia tekstin taakse.

Please support us!