Kierto

Valittua objektia kierretään.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Kiertokuvake, jossa alakaarinuoli vastapäivään

Kierrä


Keskipiste

Valittua objektia on kierretty määrätyn keskipisteen ympäri. Kierron oletuskeskipisteenä on objektin keskipiste.

Huomautus-kuvake

Jos kierron keskipiste asetetaan liian kauas objektin rajojen ulkopuolelle, objekti voi kiertyä pois sivulta.


Sijainti X

Annetaan vaakaetäisyys sivun vasemmasta reunasta kiertoakseliin.

Sijainti Y

Annetaan pystyetäisyys sivun yläreunasta kiertoakseliin.

Oletusasetukset

Napsautetaan siellä, minne keskipiste halutaan.

Kiertokulma

Määritetään valitun objektin kiertämiskulma antamalla astemäärä tai napsauttamalla kiertämisritilää.

Kulma

Annetaan astemäärä valitun objektin kiertämiselle.

Oletusasetukset

Napsauttamalla kiertämisritilää määritetään kiertokulma 45 asteen kerrannaisina.

Please support us!