Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Position and Size.


Sijainti ja koko

Valittua objektia siirretään tai sen kokoa muutetaan.

Kierto

Valittua objektia kierretään.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!