Tyyli

Tätä komentoa käytetään tekstivalinnan sujuvaan fonttityylin määrittämiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu - choose Style.


Jos kohdistin asetetaan sanaan eikä tehdä valintaa, fonttityyliä käytetään koko sanaan. Jos kohdistin ei ole sanan sisällä eikä tekstiä ole valittu, silloin fonttityyliä käytetään kirjoitettavaan tekstiin.

Lihavointi

Painikkeella lihavoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana lihavoidaan. Jos valinta tai sana on jo lihavoitu, muotoilu poistetaan.

Kursivointi

Painikkeella kursivoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana kursivoidaan. Jos valinta tai sana on jo kursiivia, muotoilu poistetaan.

Alleviivaa

Underlines or removes underlining from the selected text.

Yliviivaus

Piirretään viiva valitun tekstin yli tai jos kohdistin on sanassa, koko sanan yli.

Varjot

Lisätään varjo valittuun tekstiin tai, jos kohdistin on sanan kohdalla, sanaan.

Yläindeksi

Pienennetään valitun tekstin fonttikokoa ja korotetaan teksti jalkalinjan yläpuolelle.

Alaindeksi

Pienennetään valitun tekstin fonttikokoa ja alennetaan teksti jalkalinjan alapuolelle.

Please support us!