Määritetään yksi tai monisivuisten asiakirjojen sivun taitto sekä sivunumeroinnin muoto ja arkkikoko.

Toiminnon käyttäminen:


Page format tab page

Sivun laajimman tulostusalueen valitseminen

Paperikoko

Valitaan valmistettu arkkikoko luettelosta tai määritetään mukautettu paperikoko.

Muotoilun tavoite

Select a predefined paper size, or create a custom format by entering the dimensions for the paper in the Height and Widthboxes.

Leveys

Ruudussa näkyy valitun arkin leveys. Mukautettua arkkikokoa määritettäessä leveys syötetään kenttään.

Korkeus

Ruudussa näkyy valitun arkin korkeus. Mukautettua arkkikokoa määritettäessä korkeus syötetään kenttään.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

Pysty

Käsiteltävä asiakirja esitetään ja tulostetaan pystyarkille.

Vaaka

Käsiteltävä asiakirja esitetään ja tulostetaan vaakasuuntaiselle arkille.

Tekstin suunta

Valitaan asiakirjassa käytettävä kirjoitussuunta. "Oikealta vasemmalle (pysty)" -tekstin suunta kiertää koko asettelun 90 astetta oikealle ylä- ja alatunnistetta lukuun ottamatta.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Paperilokero

Valitaan tulostimen paperilähde. Tarvittaessa voidaan määrittää eri paperilokerot eri sivutyyleille. Esimerkiksi määritetään eri paperilokero ensimmäisen sivun tyylille, jolle käytetään yhtiön logopaperin lokeroa.

Marginaalit

Määrittää sen välin suuruuden, joka jää sivun marginaalien ja asiakirjan tekstin väliin.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Yläreuna

Annetaan sivun yläreunan ja asiakirjan tekstin yläreunan välin suuruus.

Alareuna

Annetaan sivun alareunan ja asiakirjan tekstin alareunan välin suuruus.

Asettelu

Please support us!