Rajaa

Leikataan tai skaalataan valittua kuvaa. Kuva voidaan myös palauttaa alkuperäiseen kokoonsa.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Format - Image - Crop.

Menu Format - Image - Properties - Crop tab.

From the context menu:

Choose Crop.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Image - Crop.

On the Image menu of the Image tab, choose Crop.

Työkaluriveiltä:

Icon Crop

Rajaa


Rajaa

Tätä välilehden aluetta käytetään valitun kuvan leikkaamiseen tai skaalaamiseen tai valkoisen kehyksen lisäämiseen kuvan ympärille.

Säilytä skaala

Rajattaessa kuvan alkuperäiset suhteet säilytetään, niin että vain kuvan koko muuttuu.

Säilytä kuvan koko

Rajattaessa kuvan alkuperäinen koko säilytetään, niin että vain kuvan suhteet muuttuvat. Kuvan skaalan pienentämiseksi valitaan tämä asetus ja annetaan negatiivisia arvoja rajauskenttiin. Kuvan osittaissuurennoksen saa antamalla positiivisia arvoja rajauskenttiin.

Vasen

Jos Säilytä skaala -asetus on valittu, positiivisen arvon syöttäminen leikkaa kuvan vasenta reunaa ja negatiivinen arvo lisää kuvaan vasemmalle valkoista reunaa. Jos Säilytä kuvan koko -asetus on valittu, positiivinen arvo lisää kuvan osittaista vaakasuurennosta ja negatiivinen arvo pienentää kuvan vaakaskaalaa.

Oikea

Jos Säilytä skaala -asetus on valittu, positiivisen arvon syöttäminen leikkaa kuvan oikeaa reunaa ja negatiivinen arvo lisää kuvaan oikealle valkoista reunaa. Jos Säilytä kuvan koko -asetus on valittu, positiivinen arvo lisää kuvan osittaista vaakasuurennosta ja negatiivinen arvo pienentää kuvan vaakaskaalaa.

Yläreuna

Jos Säilytä skaala -asetus on valittu, positiivisen arvon syöttäminen leikkaa kuvan yläreunaa ja negatiivinen arvo lisää kuvaan valkoista yläreunaa. Jos Säilytä kuvan koko -asetus on valittu, positiivinen arvo lisää kuvan osittaista pystysuurennosta ja negatiivinen arvo pienentää kuvan pystyskaalaa.

Alareuna

Jos Säilytä skaala -asetus on valittu, positiivisen arvon syöttäminen leikkaa kuvan alareunaa ja negatiivinen arvo lisää kuvaan valkoista alareunaa. Jos Säilytä kuvan koko -asetus on valittu, positiivinen arvo lisää kuvan osittaista pystysuurennosta ja negatiivinen arvo pienentää kuvan pystyskaalaa.

Skaalaa

Muutetaan valitun kuvan skaalausta.

Leveys

Annetaan valitun kuvan leveys prosentteina.

Korkeus

Annetaan valitun kuvan korkeus prosentteina.

Kuvan koko

Muutetaan valitun kuvan kokoa.

Leveys

Annetaan valitun kuvan leveys.

Korkeus

Annetaan valitun kuvan korkeus.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Alkuperäinen koko

Kuva palautetaan alkuperäiseen kokoonsa.

Please support us!