Sisennykset ja välit

Asetetaan kappaleen sisennys ja välistys.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Indents & Spacing tab.


Sisennä

Määritetään sen välin suuruus, joka jää kappaleen ja vasemman tai oikean marginaalin väliin.

Vasemmalta

Annetaan etäisyys, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa vasempaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa sivun oikeaan marginaaliin.

Oikealta

Annetaan sen välin suuruus, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa oikeaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa sivun vasempaan marginaaliin.

Ensimmäinen rivi

Sisennetään kappaleen ensimmäinen rivi annetulla määrällä. Riippuvan sisennyksen tekemiseksi annetaan positiivinen luku "Vasemmalta"-kenttään ja negatiivinen arvo "Ensimmäinen rivi" -kenttään. Kappaleen, joka käyttää numerointia tai luettelomerkkejä, ensimmäisen rivin sisentämiseksi valitaan "Muotoilu - Luettelomerkit ja numerointi - Sijainti".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Välistys

Määritetään valittujen kappaleiden välin suuruus.

Yläreuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden yläpuolelle.

Alareuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden alapuolelle.

Do not add space between paragraphs of the same style

Merkinnällä ohitetaan välilyönnit tämän kappaleen edeltä tai jäljestä, mikäli kappaletyyli ei vaihdu kappaleiden välillä.

Riviväli

Määritetään rivien välisen tilan suuruus kappaleessa.

Riviväli 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

Riviväli 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Riviväli 2

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Suhteellinen

Valitaan tämä vaihtoehto ensin ja sitten asetetaan prosenttiluku kenttään, jossa 100% vastaa riviväliä 1.

Vähintään

Oheiseen kenttään annetaan rivivälin suuruuden alaraja-arvo.

tip

Kun kappaleessa käytetään erilaisia fonttikokoja, rivien välistys säätyy suurimman fontin mukaan. Jos halutaan samaa rivikorkeutta kaikille riveille, määritetään suurinta fonttia vastaava arvo Vähintään-vaihtoehdolle.


Riviväli

Rivien välisen tilan korkeus on asetettavissa.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

/

Kenttään syötetään rivien välistyksessä käytettävä arvo.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!