Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Axis - Y Axis - Numbers tab (chart documents).


Luokka

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Muotoilun tavoite

Select how you want the contents of the selected to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format code box.

Valuuttaluokan luetteloruudut

Valitaan maan valuutta ja sitten vieritetään Muotoilu-luettelon yläreunaan, jotta nähdään valuutan muotoiluvaihtoehdot.

note

Valuuttojen muotoilukoodi on muotoa [$xxx-nnn]. Siinä xxx on valuuttasymboli ja nnn aluekohtainen LCID-tunnus. Erityiset valuuttakoodit, kuten EUR (eurosta), eivät vaadi maakoodia. Valuuttamuotoilu ei ole riippuvainen Kieli-ruudun valinnasta.


Kieli

Tehdyt kieliasetukset varmistavat päivämäärä- ja valuuttalukumuotojen säilymisen, vaikka asiakirja avattaisiin käyttöjärjestelmässä, jossa on erilaiset oletuskieliasetukset.

Asetukset

Määritetään asetukset valitulle muotoilulle.

Desimaaleja

Syötetään luvun esitettävien desimaalien määrä.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Etunollia

Syötetään desimaalipilkun edessä näytettävien nollien enimmäismäärä.

Negative numbers red

Changes the font color of negative numbers to red.

Thousands separator

Tuhansien väliin tulee erotinmerkki. Merkin tyyppi on kieliasetuksista riippuvainen.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Muotoilukoodi

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Lisää

Lisätään kirjoitettu lukumuotoilukoodi käyttäjän määrittämä -luokkaan.

Muokkaa kommenttia

Lisätään kommentti valittuun lukumuotoon.

Palauta

Poistetaan valittu muotoilu. Muutokset tulevat voimaan LibreOffice-ohjelmiston seuraavan käynnistyskerran jälkeen.

Nimirivi

Kirjoitetaan kommentti valitulle lukumuotoilulle ja sitten napsautetaan jossain muussa kentässä.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Please support us!