Skannaa

Skannattu kuva lisätään asiakirjaan.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Insert - Media - Scan.


Select Source

Valitaan käytettävä skanneri.

Pyydä

Skannataan kuva. Skannaustulos lisätään asiakirjaan. Skannauksen valintaikkunan toimittaa skannerin valmistaja.

Please support us!