Työkalut-palkki

Shows or hides the Tools bar.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

Lisää

Palkissa on lukuisia toimintoja kehysten, kuvien, taulukoiden ja muiden objektien lisäämiseen.

Suora kohdistin käytössä / poissa käytöstä

Activates or deactivates the direct cursor.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

Avataan valintaikkuna, jossa korvataan kohdistettu sana synonyymillään tai rinnakkaistermillään.

Kuvat käytössä / poissa käytöstä

Jos Kuvat käytössä / poissa käytöstä -kuvake on aktivoitu Työkalut-palkissa, mitään kuvia ei esitetä - ainoastaan tyhjät kehykset paikkamerkkinä.

Web-asettelu

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Please support us!