Lähdeluettelotietokanta

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Bibliography Database.


note

Jos tietokannan kentät ovat kirjoitussuojattuja, varmistaudutaan siitä, että tietolähteen näkymä on suljettu.


Ohjelman mukana toimitettu lähdeluettelotietokanta sisältää näytteeksi tietueita kirjoista.

Lähdeluettelotietokannan taulun valitsemiseen, tietueiden etsimiseen ja tietueiden lajitteluun suodattimin käytetään työkalupalkkia.

Tietueen lisääminen

To create a record, click the asterisk (*) button at the bottom of the table view. An empty row is added at the end of the table.

Tietueiden haku ja suodatus

Tietueita voi hakea kentän merkintää vastaavaa avainsanaa käyttäen.

Hakuavaimen lisääminen

Type the information that you want to search for, and then press Enter. To change the filter options for the search, long-click the AutoFilter icon, and then select a different data field. You can use wildcards such as % or * for any number of characters, and _ or ? for one character in your search. To display all of the records in the table, clear this box, and then press Enter.

Automaattinen suodatus

Napsautetaan hitaasti (tai nuolivalitsinta), jotta päästään valitsemaan kenttä, josta etsitään käyttäen Etsi-ruutuun syötettyä hakutermiä. Haku kohdistuu vain yhteen kenttään kerrallaan.

Taulun tietueluettelo päivittyy vastaamaan suodatusasetuksia.

Use the Standard Filter to refine and to combine AutoFilter search options.

LibreOffice tallentaa nykyiset suodatusasetukset seuraavaan valintaikkunan avauskertaan.

Taulun kaikkien tietueiden esittämiseksi napsautetaan Poista suodatin -kuvaketta.

Tietueen poistaminen

Tietueen poistamiseksi avoimesta taulusta napsautetaan kakkospainikkeella tietueen rivitunnusta ja valitaan sitten Poista rivit.

Tietolähteen vaihtaminen

Tietolähde

Valitaan lähdeluettelotietokannan tietolähde.

Sarakejärjestys

Lets you map the column headings to data fields from a different data source. To define a different data source for your bibliography, click the Data Source button on the record's Object bar.

Valitaan tietokenttä, joka halutaan yhdistää kohdistettuun sarakenimeen. Saatavilla olevien kenttien vaihtamiseksi, valitaan toinen kirjallisuuslähteiden tietolähde.

Please support us!