Luettelo

Hyväksytään tai hylätään yksittäiset muutokset.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

Valintakenttä

Lists the changes that were recorded in the document. When you select an entry in the list, the change is highlighted in the document. To sort the list, click a column heading. Hold down while you click to select multiple entries in the list.

tip

To edit the comment for an entry in the list, right-click the entry, and then choose Edit - Comment.


Kun muutokset on hyväksytty tai hylätty, rivit järjestetään uudestaan "Hyväksytty"- tai "Hylätty"-tilan mukaisesti.

Toiminto

Lists the changes that were made in the document.

Tekijä

Lists the user who made the change.

Päivämäärä

Lists the date and time that the change was made.

Huomautus

Lists the comments that are attached to the change.

Hyväksy

Accepts the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

Hylkää

Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

Hyväksy kaikki

Hyväksytään kaikki muutokset ja poistetaan korostus asiakirjasta.

Hylkää kaikki

Hylätään kaikki muutokset ja poistetaan korostus asiakirjasta.

Luettelon kohdevalikossa on lisäkomentoja:

Muokkaa huomautusta

Edit the comment for the selected change.

Lajittele

Lajitellaan luettelo saraketunnusten mukaisesti.

Toiminto

Sorts the list according to the type of change.

Tekijä

Sorts the list according to the author.

Päivämäärä

Sorts the list according to the date and time.

Huomautus

Sorts the list according to the comments that are attached to the changes.

Sijainti asiakirjassa

Sorts the list in a descending order according to the position of the changes in the document. This is the default sorting method.

Please support us!