Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


Luettelo

Hyväksytään tai hylätään yksittäiset muutokset.

Suodatus

Asetetaan Luettelo-välilehden muutosluettelon suodatusehdot.

Please support us!