Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Edit - Track Changes - Record.


Seuraavat muutokset merkitään, kun muutosten nauhoitus on aktiivinen:

Please support us!