ImageMap Editor

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Tools - ImageMap.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

Työkaluriveiltä:

Icon Image Map

Image Map


Napsautettavien avainalueiden lisääminen kuviin

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Käytä

Kuvakarttaan tehdyt muutokset otetaan käyttöön.

Icon Apply

Käytä

Avaa

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Avaa

Tallenna

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Tallenna

Valitse

Valitaan kuvakartan avainalue muokattavaksi.

Icon Select

Valitse

Suorakulmio

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Suorakulmio

Soikio

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Soikio

Monikulmio

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Monikulmio

Vapaamuotoinen monikulmio

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Vapaamuotoinen monikulmio

Muokkaa pisteitä

Muutetaan valitun kuuman alueen muotoa muokkaamalla nurkkapisteitä.

Icon Edit points

Muokkaa pisteitä

Siirrä pisteitä

Siirretään yksittäistä, valitun kuuman alueen kulmapistettä.

Icon Move Points

Siirrä pisteitä

Lisää pisteitä

Lisätään kulmapiste napsauttamalla kuuman alueen suunnitellulla ääriviivalla.

Icon Insert Points

Lisää pisteitä

Poista pisteet

Poistetaan valittu kulmapiste.

Icon Delete Points

Poista pisteet

Aktiivinen

Poistetaan käytöstä tai otetaan käyttöön valitun avainalueen hyperlinkki. Käyttämätön kuuma alue on läpinäkyvä.

Icon Active

Makro

Kytketään makro, joka käynnistyy, kun kuuma alue valitaan selaimessa.

Icon Macro

Makro

Ominaisuudet

Valinnalla voi määritellä valitun avainalueen ominaisuuksia.

Icon Properties

Ominaisuudet

Osoite

Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. If you want to jump to an anchor within the document, the address should be of the form "file:///C:/Documents/document_name#anchor_name".

Text Alternative

Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. If you do not enter any text, the Address is displayed.

Kehys

Kirjoitetaan kohdekehyksen nimi, johon URL halutaan avata. Samalla voidaan luettelosta valita joku vakiokehysnimistä.

Kehystyyppien luettelo

Kuvanäkymä

Kuvakartta esitetään niin, että avainkohtia voi napsauttaa ja muokata.

Please support us!