Toista

Kerrataan viimeisin komento. Toiminto löytyy Writer- ja Calc-sovelluksista.

Please support us!