Toista

Kerrataan viimeisin komento. Toiminto löytyy Writer- ja Calc-sovelluksista.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Edit - Repeat.

Työkaluriveiltä:

Icon Repeat

Repeat

Näppäimistöltä:

+ Shift + Y


Please support us!