Tulosta

Tulostetaan avoin asiakirja, valinta tai määrätyt sivut. Käsiteltävän asiakirjan tulostusasetuksia voidaan myös säätää. Tulostusvalinnat riippuvat käytettävästä tulostimesta ja käyttöjärjestelmästä.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Print.

Paina +P

On the Standard bar, click

Suoran tulostuksen kuvake, jossa tulostin arkkeineen

Tulosta tiedosto suoraan


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

Tiedon siitä, miten käsiteltävä asiakirja tulostetaan sujuvasti, saa oheisista linkeistä.

Printing text documents:

Esitteen tulostaminen

Esikatselu ennen tulostusta

Monisivuinen tulostus arkille

Tulostus käänteisessä järjestyksessä

Tulostimen paperilokeron valinta

Printing spreadsheets:

Taulukon tulostusalueiden määritys

Taulukon yksityiskohtien tulostaminen

Tulostettavien sivujen lukumäärän määritys

Taulukoiden tulostaminen vaakasivuille

Rivien tai sarakkeiden toistaminen jokaiselle tulostesivulle

Printing presentations:

Esityksen tulostaminen

Dian tulostaminen paperikokoon sovittaen

General printing:

Pikatulostus aineistoa karsien

Mustavalkotulostus

Sivun laajimman tulostusalueen valitseminen

Huomautus-kuvake

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


Huomautus-kuvake

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Esikatselu

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Yleistä

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Käytettävän sovelluksen mukaisesti nimettyä välilehteä voi käyttää tulostettavan sisällön, värin, koon ja sivujen määrittelyyn. Asetukset ovat asiakirjatyypin mukaisia.

Sivun asettelu

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

Joillakin asiakirjatyypeillä on valittavissa esitteen tulostus.

Esitteen tulostaminen

More Options

In the More Options window you can set some additional options for the current print job.

Please support us!