Tallenna nimellä

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Huomautus-kuvake

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Tiedoston nimi

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Tiedoston tyyppi

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-tiedostomuodot

Varoitus-kuvake

Tallenna aina ensin asiakirjasi LibreOffice-tiedostomuodossa ja vasta sitten ulkoisessa muodossa. Vietäessä ulkoiseen muotoon, joitakin muotoilupiirteitä voi hävitä.


Tallenna

Saves the file.

Tallenna salasanan kanssa

Suojataan tiedosto salasanalla, joka tarvitaan tiedoston avaamiseen.

Huomautus-kuvake

Salasanaa voidaan käyttää vain LibreOfficein XML-tiedostomuodoilla.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Muokkaa suodattimen asetuksia

Asetetaan laskentataulukon tallennusvaihtoehtoja eräillä tiedostomuodoilla.

Valinta

Viedään vain valitut kuvaobjektit LibreOffice Draw'ssa ja Impressissä toiseen muotoon. Jos ruutu ei ole valittu, viedään koko asiakirja.

Huomautus-kuvake

Jos vienti tapahtuu johonkin asiakirjatiedostomuotoon, koko tiedosto viedään.


Please support us!