Tallenna

Asiakirjasta tehdÀÀn sÀilyvÀ tiedosto.

Toiminnon kÀyttÀminen:

ValikkoriviltÀ:

Choose File - Save.

VÀlilehdellisestÀ kÀyttöliittymÀstÀ:

Choose File - Save.

TyökaluriveiltÀ:

Icon Save

Tallenna

NÀppÀimistöltÀ:

+S


note

When you edit an AutoText entry, this command changes to Save AutoText.


Please support us!