ASCII-suodatusasetukset

Määritellään, mitkä asetuksista, kuten perusfontti, kieli, merkistö tai vaihtomerkit, tuodaan tai viedään tekstiasiakirjassa. Valintaikkuna ilmestyy, kun ladataan ASCII-tiedosto käyttäen suodatinta "Teksti (koodattu)" tai kun tallennetaan asiakirjaa ensimmäistä kertaa tai käytettäessä "Tallenna nimellä"-komentoa nimeämiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Ominaisuudet

Määritetään tuotaessa ja vietäessä käytettävät tiedostoasetukset . Kun viedään, vain merkistö ja kappaleen vaihto voidaan määrittää.

Merkistö

Määritetään tiedoston merkistö vietäessä tai tuotaessa.

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

Oletusfontit

Oletusfonttimäärityksellä määritetään, että teksti pitää esittää määrätyllä fontilla. Oletusfontit voi valita vain tuotaessa.

Kieli

Määritetään tekstin kieli, ellei sitä jo ole määrätty. Asetus on käytettävissä vain tuotaessa.

Kappaleen vaihto

Määritetään kappaleen vaihdon tyyppi tekstiriville.

CR & LF

Käytetään "CR"- ja "LF"-koodia. Tämä on oletuksena.

CR

Käytetään "CR"-koodia kappaleen vaihtona.

LF

Käytetään "LF"-koodia kappaleen vaihtona.

Please support us!