Tekstitiedostojen vienti

Tekstitiedostojen vienti -valintaikkuna sallii vientiasetuksien määrittämisen tekstitiedostoille. Valintaikkuna näkyy, kun laskentataulukon tietoja tallennetaan "Teksti CSV" -tiedostotyyppinä. Lisäksi Muokkaa suodattimen asetuksia -valintaruutu tulee olla merkitty Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

Kentän asetukset

Määritetään kentän erotin, tekstin erottimet ja merkistö jota käytetään tekstin viennissä.

Merkistö

Määritetään teksti viennin merkistö.

Kentän erotin

Valitaan tai kirjoitetaan kenttien erotinmerkki, joka rajaa tietokentät.

Tekstin erottimet

Valitaan tai kirjoitetaan tekstin erotinmerkit, joilla rajataan tekstikentät.

Lainausmerkit kaikkiin tekstisoluihin

Vientitiedostossa kaikkien tekstisolujen sisältö ympäröidään valituilla lainausmerkeillä. Jos valinta ei ole käytössä, vain ne tekstisolut, jotka sisältävät kenttien välisen erotinmerkin, ympäröidään lainausmerkeillä.

Tallenna solun sisältö kuten näytetty

Sallitaan oletuksena, tieto tallennetaan niin kuin se on näytöllä, käytetyt lukumuodot mukaan luettuina. Jos valintaruutu ei ole merkitty, tiedot tallennetaan muotoilemattomina, niin kuin vanhemmissa ohjelmaversioissa.

Varoitus-kuvake

Lukumuodosta riippuen, tallennettaessa solun sisältöä kuten näytetty, arvot voivat joskus kirjautua muotoon, jota ei tuotaessa enää tulkitakaan numeroarvoksi.


Kiinteä sarakkeen leveys

Viedään kaikki tietokentät kiintein leveyksin.

Please support us!