Dif-tuonti ja -vienti, Lotus-tuonti ja dBASE-tuonti

Määritetään tuonti- ja vientiasetukset. Nämä valintaikkunat tulevat esille, kun vastaava tiedostotyyppi on valittu.

Merkistö

Valitaan asetuksista tuonnissa tai viennissä käytettävä merkistö.

Suodattimien lisätietoja varten viitataan aiheeseen: Tuonti- ja vientisuodattimista.

Please support us!