Tuonti- ja vientisuodattimista

LibreOffice-ohjelmistossa voidaan, sen omien XML-tiedostomuotojen lisäksi, avata tallentaa useita muita XML-tiedostomuotoja.

Jossakin tapauksissa käyttäjä joutuu valitsemaan tiedostotyypin Avaa -valintaikkunassa. Esimerkiksi, jos tietokantataulu on tekstimuodossa, tiedoston tyypiksi pitää valita "Teksti CSV" tiedoston valinnan jälkeen.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

VBA-makrokoodien asetukset voidaan määritellä MS Office asiakirjoille - Lataus ja tallennus - VBA-ominaisuudet -lehdellä. VBA-makrot eivät toimi LibreOffice-ohjelmistossa; ne pitää ensin muuntaa ja sovittaa. Usein LibreOffice-ohjelmistoa käytetään vain Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedoston näkyvän sisällön muuttamiseen ja sitten tiedosto tallennetaan jälleen Microsoft Office -muotoon muuttamatta sen sisältämiä makroja. LibreOffice-ohjelmiston toiminta voidaan asettaa tarpeiden mukaisesti: joko VBA-makrot tallennetaan uloskommentoidussa muodossa LibreOffice-aliohjelmana ja kun asiakirja tallennetaan MS Office -muotoon, ne kirjoitetaan takaisin oikeassa muodossa tai Microsoft Office -makrot poistetaan ladattaessa. Jälkimmäinen tapa on tehokas torjuntakeino Microsoft Office -asiakirjojen viruksia vastaan.

Ulkoisia tiedostomuotoja ja tiedostotyyppejä koskevia huomautuksia

Eräät suodattimet voidaan valita Avaa- tai Tallenna -valintaikkunassa, vaikka ne eivät vielä olisikaan asennettuja. Kun sellainen suodatin valitaan, esille tulee viesti, joka kertoo, että suodatin voidaan asentaa tarvittaessa.

Vihje-kuvake

Suodatin Teksti (koodattu) auttaa käyttäjää avaamaan ja tallentamaan tekstiasiakirjat, joissa on erilainen koodaus fontille. Suodatin avaa valintaikkunan, jossa voidaan valita merkistö, oletus fontit, kieli ja kappaleen vaihtomerkki.


Tuonti ja vienti HTML-muodossa

LibreOffice Writerilla voidaan lisätä ala- ja loppuviitteet HTML-asiakirjaan. Ne viedään meta tag -koodeina. Ala- ja loppuviitteiden merkit viedään hyperlinkkeinä.

Kommentteja käytetään tuntemattomien merkkien sisällyttämisessä HTML-asiakirjaan. Jokainen kommentti, joka alkaa koodilla "HTML:..." ja päättyy koodiin ">" käsitellään HTML-koodina, mutta se viedään ilman näitä merkintöjä. Useita muotoilumerkkejä (tags) voidaan ottaa mukaan "HTML:..."-koodin jälkeen. Tarkkeelliset merkit muutetaan ANSI-merkistöön. Kommentit luodaan tuotaessa (esimerkiksi, meta tag -koodit, joille ei ole tilaa tiedoston ominaisuudet -osiossa tai tuntemattomat muotoilukoodit).

LibreOffice Writerin HTML-tuonti pystyy lukemaan tiedostoja, joissa on UTF-8- tai UCS2- merkkikoodia. Kaikki merkit, jotka kuuluvat ANSI-merkistöön tai käyttöjärjestelmän merkistöön voidaan näyttää.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

Mozilla Firefox käyttää "font"-ominaisuutta; se tarkoittaa, että ennen fontin kokoa voidaan määritellä valinnaisia arvoja "font-style" ('italic' = kursivoitu, 'none' = ei vaikutusta), "font-variant" ('normal' = normaali, 'small-caps' = kapiteeli) ja "font-weight" ('normal' = normaali, 'bold' = lihavoitu).

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

Mittayksikkö

Mittayksikön nimi CSS1:ssä

Desimaalien enimmäismäärä

millimetri

mm

2

senttimetri

cm

2

tuuma

in

2

pica

pc

2

piste

pt

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Luettelonumerointien tuonti ja vienti

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Vasen kappalesisennys numeroinnissa on merkitty "margin-left" CSS1-ominaisuudella. Ensimmäisen rivin sisennykset ohitetaan numeroinnissa eikä niitä viedä.

Laskentataulukkotiedostojen tuonti ja vienti

LibreOffice tuo ja vie viittaukset poistettuihin osiin, kuten esimerkiksi viitattu sarake. Koko kaavaa voidaan tarkastella vientiprosessin aikana ja poistettuun viittaus merkitään (#REF!) kaavaan. Vastaava #REF!-merkintä luodaan tuotaessakin.

Kuvatiedostojen tuonti ja vienti

Kuten HTML-asiakirjoissa, käyttäjä voi valita, käyttääkö LibreOffice-kuvatiedostojen avaamisessa suodatinta nimielementin (LibreOffice Impress) kera vai ilman. Jos ilman, tiedosto avataan LibreOffice Draw-asiakirjana. Muutoin vanhalla ohjelmaversiolla tallennettu tiedosto avataan nyt LibreOffice Impressiin.

Kun EPS-tiedosto viedään, kuvien esikatselu näkyy asiakirjassa. Jos esikatselua ei ole käytettävissä, kuvan koko vastaava paikanvaraustekijä näytetään asiakirjassa. Unix- ja Microsoft Windows -ympäristöissä vietävä tiedosto voidaan tulostaa käyttäen PostScript-tulostinta. Vietäessä EPS-kuvia esikatselu luodaan joko TIFF- tai EPSI-muotoisena. Kun viedään EPS-kuvia muiden kuvien kanssa EPS-tiedostomuodossa, silloin tämä tiedosto upotetaan muuttumattomana uuteen tiedostoon.

Monisivuinen TIFF on sallittu, kun kuvat tuodaan tai viedään TIFF-tiedostomuodossa. Kuvat avataan joukkona yksittäisiä kuvia yhdessä tiedostossa, esimerkiksi yksittäisinä faksin sivuina.

Joihinkin LibreOffice Draw- ja LibreOffice Impress-asetuksiin pääsee käsiksi Tiedosto - Vie -valinnasta. Katso lisää tietoa luvusta Grafiikan vientiasetukset.

PostScript

Asiakirjan tai kuvan vienti PostScript-muotoon:

  1. Jos ei vielä ole asennettu, asennetaan PostScript-tulostinajuri, esimerkiksi Apple LaserWriter -ajuri.

  2. Tulostetaan asiakirja Tiedosto - Tulosta -valikkokomennolla.

  3. Valitaan PostScript-tulostin valintaikkunassa ja merkitään Tulosta tiedostoon -valintaruutu. PostScript-tiedosto saadaan tulokseksi.

Please support us!