Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

From the context menu:

From the sheet navigation bar:

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Työkaluriveiltä:

Näppäimistöltä:

From the start center:

Tilariviltä:

Sivupalkista:

Avaa esimerkkitiedosto:

Icon Font Color

Fontin väri

Icon Line spacing: 1

Riviväli: 1

Icon Line spacing: 1.5

Riviväli: 1,5

Icon Line spacing: 2

Riviväli: 2

Icon Superscript

Yläindeksi

Icon Subscript

Alaindeksi

Icon Line Style

Viivatyyli

Icon Line Color

Viivan väri

Icon Line Thickness

Line Thickness

Icon Area Style / Filling

Alueen tyyli / täyttö

Icon Align Top

Tasaa yläreunaan

Icon Align Bottom

Tasaa alareunaan

Icon Align Center Vertically

Tasaa keskelle pystytasossa

Icon Apply

Käytä

Icon Cancel

Peruuta

Icon Up One Level

Tasoa ylemmäs

Icon Create New Directory

Luo uusi kansio

Icon Up One Level

Tasoa ylemmäs

Icon Create New Folder

Luo uusi kansio

Icon Go to the previous comment

Siirry edelliseen huomautukseen

Icon Go to the next comment

Siirry seuraavaan huomautukseen

Icon Open File

Avaa tiedosto

Icon Flip Vertically

Käännä pystysuunnassa

Icon Flip Horizontally

Käännä vaakasuunnassa

Valikkoriviltä:

Choose View - Grid and Helplines - Display Grid.

Työkaluriveiltä:

Icon Display Grid

Display Grid

Valikkoriviltä:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

Työkaluriveiltä:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Icon Save As

Tallenna nimellä

Icon Export Directly as PDF

Vie heti PDF:änä

Please support us!