Format

Sisältää komentoja asiakirjasi asettelun ja sisällön muotoiluun.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Poista suora muotoilu

Removes direct formatting from the selection.

Merkki

Vaihdetaan valittujen merkkien fonttia ja fontin muotoilua.

Kappale

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Line

Tehdään valitun viivan muotoiluasetukset.

Area

Asetetaan valitun piirrosobjektin täyttöominaisuudet.

Text Attributes

Asetetaan valitun piirros- tai tekstiobjektin tekstin asettelu- ja ankkurointiominaisuudet.

Kerros

Inserts a new layer or modify a layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Please support us!