Valikot

Seuraavassa kuvaillaan kaikki LibreOffice Draw'n valikot, alivalikot ja niiden valintaikkunat.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

Valikossa on kokonaisiin Draw-asiakirjoihin kohdistuvia toimintoja, kuten avaa, sulje ja tulosta. LibreOffice Draw-sovellus suljetaan napsauttamalla Lopeta.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Näytä

Tehdään piirrosasiakirjojen näyttöominaisuuksien asetukset.

Lisää

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Sivu

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Työkalut

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

Ikkuna

Asiakirjaikkunoita käsitellään tässä valikossa.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.

Please support us!