Valikot

Seuraavassa kuvaillaan kaikki LibreOffice Draw'n valikot, alivalikot ja niiden valintaikkunat.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Näytä

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Lisää

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Sisältää komentoja asiakirjasi asettelun ja sisällön muotoiluun.

Sivu

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

Ikkuna

Asiakirjaikkunoita käsitellään tässä valikossa.

Help

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.

Please support us!