Objektien ryhmittely

Useampia osapiirroksia voidaan koota yhdeksi ryhmäksi, joka käyttäytyy kuin yksittäinen objekti. Kaikkia ryhmän objekteja voi siirtää ja muovata ryhmässä yhtenä yksikkönä. Ominaisuuksia (esimerkiksi viivan paksuutta ja täyttöväriä) voi muuttaa joko kaikilta ryhmän osapiirroksilta kerralla tai yhdeltä erikseen. Ryhmät voivat olla joko tilapäisiä tai pysyviä:

Ryhmä voidaan myös ryhmitellä toiseen ryhmään. Ryhmäkohtaiset toimet eivät vaikuta ryhmän jäsenten keskinäisiin asemiin ryhmässä.

Objektien ryhmittely

Kuvake

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Esimerkiksi kaikki yrityslogon osapiirrokset voidaan ryhmitellä. Niitä siirretään ja skaalataan nyt yhtenä objektina.

Ryhmittelyn jälkeen ryhmän jonkun osan valinta valitsee koko ryhmän.

Objektien poiminta ryhmästä

Kuvake

Yksittäinen ryhmän osapiirros voidaan valita siirtymällä ensin ryhmään kaksoisnapsautuksella. Sen jälkeen napsautetaan poimittavaa osapiirrosta. Ryhmään voidaan lisätä objekteja tai niitä voidaan poistaa siitä tässä tilassa. Ryhmään kuulumattomat osapiirrokset ovat haalistettuina.

Kuvake

Ryhmästä poistutaan kaksoisnapsauttamalla sen ulkopuolella.

Please support us!