Objektien nivonta ja muoto-operaatiot

Nivotut piirrokset toimivat kuten ryhmitellyt objektit, paitsi ettei niissä voi muokata yksittäistä osapiirrosta.

Huomautus-kuvake

Vain 2D-objektit ovat nivottavissa. (2D = kaksiulotteinen)


Nivonta 2D-objekteille

  1. Valitse vähintään kaksi 2D-objektia.

  2. Choose Shape - Combine.

Toisin kuin ryhmät, nivotut objektit saavat pinon alimman objektin ominaisuudet. Nivotut osapiirrokset voidaan purkaa, mutta objektien alkuperäiset ominaisuudet ovat kadonneet.

Nivottaessa objektien limittäisiin kohtiin syntyy reikiä.

Kuva objektien nivonnasta

Kuvassa vasemmalla on osapiirrokset ennen nivontaa ja oikealla nivotut objektit.

Muoto-operaatiot

Kuvioita voidaan koostaa käyttämällä Muoto-operaatiot - Yhdistä-, Erotus- ja Leikkaus-toimintoja kahteen tai useampaan piirrokseen.

Huomautus-kuvake

Muoto-operaatiot toimivat vain 2D-objekteilla.


Koottu kuvio saa pinon alimman objektin ominaisuudet.

Kuvion kokoaminen

  1. Valitse vähintään kaksi 2D-objektia.

  2. Choose Shape and one of the following:

Muoto-komennot

Oheisissa kuvissa alkuperäiset osapiirrokset ovat vasemmalla ja muodostetut kuviot oikealla.

Muoto-operaatiot - Yhdistä

Kuva kuvioiden yhdistämisestä

Valittujen osapiirrosten pinta-alueet lisätään pinon alimman objektin pinta-alueeseen.

Muoto-operaatiot - Erotus

Kuva kuvioiden erotuksesta

Vähennetään valittujen objektien pinta-alue pinon alimman objektin pinta-alueesta.

Muoto-operaatiot - Leikkaus

Kuva eri kuvioille yhteisestä alueesta

Eri osapiirrosten yhteinen, limittäinen alue muodostaa uuden kuvion (joukko-opillinen leikkaus).

Limityksen ulkopuolinen alue jää pois kuviosta.

Please support us!