Piirtämisen pikanäppäimet

Seuraavassa luetellaan erityiset piirtämisen pikanäppäimet.

Käytettävissä on myös yleiset LibreOffice pikanäppäimet.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Piirtämisen funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

F2

Lisätään tai muokataan tekstiä.

F3

Avataan ryhmä yksittäisen objektin muokkaamiseen.

+F3

Poistutaan ryhmästä.

Vaihto+F3

Avataan Monista-valintaikkuna.

F4

Avataan Sijainti ja koko -valintaikkuna.

F5

Avataan Rakenneselain.

F7

Suoritetaan oikoluku.

+F7

Avataan synonyymisanasto.

F8

Pisteiden muokkaus ja sen lopetus.

+Vaihto+F8

Sovitetaan kehykseen.

Avaa Tyylit-ikkunan.


Piirtämisen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Plus(+)

Lähennä.

Miinus(-)

Loitonna.

Kerto(×) (numeronäppäimistö)

Zoomaa koko sivun näyttöön sopivaksi.

Jako(÷) (numeronäppäimistö)

Lähennytään valittua objektia.

+Vaihto+G

Ryhmittele valitut objektit.

Vaihto++A

Puretaan valittu ryhmitys.

+Vaihto+K

Nivo valitut objektit.

+Vaihto+K

Puretaan valittujen objektien nivonta.

+Vaihto+Plus(+)

Tuo eteen.

+Plus(+)

Siirrä eteenpäin.

+Miinus(-)

Siirrä taaksepäin.

+Vaihto+Miinus(-)

Vie taakse.


Piirrosten erikoispikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Page Up

Vaihdetaan edelliselle dialle

Page Down

Vaihdetaan seuraavalle dialle

+Page Up

Siirrytään alempaan kerrokseen

+Page Down

Siirrytään ylempään kerrokseen

Nuolinäppäin

Siirretään valittua objektia näppäinnuolen suuntaan.

+nuolinäppäin

Siirrytään sivulla näppäinnuolen suuntaan.

-napsautus objektia vedettäessä. Kopioi siirrettäessä -valintaruutu on merkittävä - LibreOffice Draw - Yleistä-lehdellä (onkin oletuksena), jotta tämä pikanäppäin toimisi.

Luo vedettävän objektin kopion, kun hiiren painike vapautetaan.

+Enter näppäinkohdistus (F6) Piirros-palkin kuvakkeessa

Lisää oletuskokoisen piirrosobjektin työstettävän näkymän keskelle.

Vaihto+F10

Valitun objektin kohdevalikko avataan.

F2

Siirrytään tekstitilaan.

Enter

Siirrytään tekstitilaan, jos valittuna on tekstiobjekti.

+Enter

Siirrytään tekstitilaan, jos tekstiobjekti on valittu. Jos ei ole tekstiobjekteja tai sivun kaikki sivun tekstit on käyty läpi, lisätään uusi sivu.

Painetaan -näppäintä ja vedetään hiirellä, jotta objekti pysyisi keskitettynä, kun sitä piirretään tai sen kokoa muutetaan.

+ napsautus objektissa

Valitaan objekti, joka on valittuna olevan takana.

+Vaihto+objektin napsautus

Valitaan objekti, joka on nyt valittuna olevan takana.

Vaihto-näppäin painettuna objektia valittaessa

Lisää objektin valintaan tai poistaa siitä.

Vaihto+vetäminen hiirellä objektia muutettaessa

Valitun objektin siirtosuunta on rajattu 45 asteen kerrannaisiin.

Vaihto+veto hiirellä, kun luodaan objekti tai muutetaan sen kokoa

Objektin suhteiden säilyttämiseksi kokoa rajoitetaan.

Sarkain

Kohdistus kiertää sivun objekteissa niiden luomisjärjestyksessä.

Vaihto+Sarkain

Kohdistus kiertää sivun objekteissa käänteisesti luomisjärjestykseen nähden.

Esc

Poistutaan toimintatilasta.


LibreOffice Impressin pikanäppäimet

Seuraavassa on lueteltu LibreOffice Impressin pikanäppäimet.

Myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet ovat käytettävissä.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Pikanäppäin

Toiminto

Home- tai End -näppäin

Kohdistetaan ensimmäiseen tai viimeiseen diaan.

Vasen- tai Oikeanuolinäppäin tahi Page Up tai Page Down -näppäin

Kohdistetaan seuraavaan tai edelliseen diaan.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!