Muotoilu-palkki

Muotoilu-palkki tulee esille, kun kaavio asetetaan muokkaustilaan. Kaksoisnapsautetaan kaaviota muotoilutilaan pääsemiseksi. Muotoilutilasta poistutaan napsauttamalla kaavion ulkopuolella.

Kaavion muotoilut ovat muokattavissa Muotoilu-palkin ohjausobjekteilla ja kuvakkeilla.

Valitse kaavioelementti

Valitaan kaavion osatekijä eli kaavioelementti muokattavaksi. Osatekijän valintaa esikatsellaan kaaviossa. Muotoile valinta -painiketta napsauttamalla avataan valitun osatekijän ominaisuuksien valintaikkuna.

Muotoile valinta

Opens the properties dialog for the selected element.

Kaaviotyyppi

Opens the Chart Type dialog.

Kaavion arvopisteet

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Vaakaruudukot

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.

Selite käytössä / poissa käytöstä

To show or hide a legend, click Legend On/Off on the Formatting bar.

Skaalaa teksti

Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.

Automaattinen asettelu

Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.

Please support us!