LibreOffice-kaaviot

Ulkoinen video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTuben tietosuojakäytäntö

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Kaavion lähdeaineisto

Kaaviot voivat pohjautua seuraavanlaisiin lähdeaineistoihin:

 1. laskentataulukon arvoihin Calcin solualueilta

 2. solujen arvoihin Writerin taulukosta

 3. arvoihin, jotka annetaan Kaavion arvopisteiden muokkaus -valintaikkunassa (nämä kaaviot voidaan luoda Writerissa, Draw'ssa tai Impressissä ja ne voidaan kopioida ja liittää myös Calciin).

Kaavion lisääminen

Kaavioiden lisääminen

Kaaviotyypin valinta

Kaavion muokkaaminen

 1. Napsauttamalla kaaviota voidaan muokata sen objektiominaisuuksia:

  kokoa ja sijaintia sivulla

  tasausta, rivitystä, reunaa ja niin edelleen.

 2. Kaksoisnapauttamalla kaaviota päästään kaavion muokkaustilaan muokkaamaan:

  - kaavion aineiston arvoja (sisäistä aineistoaan käyttävissä kaaviossa)

  - kaaviotyyppiä, akseleita, otsikoita, taustoja, viivastoja ja niin edelleen.

 3. Kaavion muokkaustilassa kaksoisnapsauttamalla kaavion osatekijää:

  - akselia: päästään muokkaamaan asteikkoa, tyyliä, väriä ja niin edelleen

  - arvopistettä: päästään valitsemaan ja muokkaamaan arvopisteen arvosarjaa

  - yksittäistä arvopistettä, jota on napsautettu arvosarja valittuna: päästään muokkaamaan arvopisteen ominaisuuksia (esimerkiksi yksittäistä palkkia palkkikaaviossa)

  - selitettä: päästään valitsemaan ja muokkaamaan selitettä. Napsauta ja sitten kaksoisnapsauta valitun selitteen symbolia vastaavan arvosarjan muokkaamiseksi.

  - mitä tahansa muuta kaavion elementtiä: päästään muokkaamaan sen ominaisuuksia. Samaan pääsee muotoiluvalikosta valitun elementin osalta.

 4. Muokkaustilasta poistutaan napsauttamalla kaavion ulkopuolella.

Vihje-kuvake

Korkealaatuisia kaaviotulosteita saadaan viemällä kaavio PDF-tiedostoksi ja tulostamalla tuo tiedosto.


Kaavion muokkaustilassa kaavioiden Muotoilu-palkki on esillä asiakirjan yläreunalla. Kaavioon mukautettu Piirros-palkki ilmestyy asiakirjan alareunalle. Sen kuvakkeet ovat osajoukko Draw'n ja Impressin Piirros-palkista.

Kaavion osatekijää eli kaavioelementtiä kakkospainikkeella napsauttaen voi avata kohdevalikon, jossa on useita valitun osatekijän muotoilukomentoja.

Kaavion otsikoiden muokkaaminen

Kaavion akseleiden muokkaaminen

Kaavioselitteen muokkaaminen

Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin

Kolmiulotteinen näkymä

Ohjeen ohjeet

Ohje viittaa ohjelman oletusasetuksiin perustilassa olevassa järjestelmässä. Värit, hiiren toiminnot ja muut muokattavat tekijät voivat olla erilaisia ohjelmaa käytettäessä.

Please support us!