Kaavion pikanäppäimet

Kaavioissa voidaan käyttää seuraavia pikanäppäimiä.

Myös yleiset LibreOfficen pikanäppäimet ovat käytettävissä.

Pikanäppäimet kaavioissa

Pikanäppäin

Toiminto

Sarkain

Valitaan seuraava objekti.

Vaihto+Sarkain

Valitaan edellinen objekti.

Home

Valitaan ensimmäinen objekti.

End

Valitaan viimeinen objekti.

Esc

Peruutetaan valinta.

Ylä-, Ala-, Oikea ja Vasen nuolinäppäin

Siirretään objektia nuolen suuntaan.

Nuolinäppäimet ympyräkaaviossa

Siirretään valittua ympyräsegmenttiä nuolen suuntaan.

F2 otsikoissa

Siirrytään tekstin syöttötilaan.

F3

Avataan ryhmä, niin että yksittäinen komponentti on muokattavissa (selitteissä ja arvosarjoissa).

+F3

Poistutaan ryhmästä (selitteissä ja arvosarjoissa).

Plus(+) tai Miinus(-)

Suurentaa tai pienentää kaaviota

Plus tai Miinus ympyräkaavioissa

Siirretään ympyräkaaviossa valittu segmentti ulos tai sisään.

Please support us!