Automaattinen asettelu

Siiretään kaikki käsiteltävän kaavion osatekijät niiden oletusasemiin. Toiminto ei vaikuta kaavion tyyppiin tai muihin elementtien määreisiin, paitsi sijaintiin.

Kuvake

Automaattinen asettelu

Please support us!