Ohjattu kaavion luonti - Arvosarjat

Ohjatun kaavion luonnin Arvosarjat-sivulla voidaan vaihtaa yksitellen arvosarjojen lähdealueet, mukaan lukien otsikot. Myös luokkaselitteiden lähde on vaihdettavissa. Tietoalue-sivulla (nro 2) voidaan ensin valita tietoalue ja sitten tällä sivulla (nro 3) poistaa tarpeettomat arvosarjat ja lisätä uusia sarjoja solualueilta.

Vihje-kuvake

Jos tällä sivulla (nro 3) näyttää olevan kaavion luontivaiheessa liikaa valintoja, käytetään vain ohjatun kaavion luonnin Tietoalue-sivua (nro 2) ja ohitetaan tämä sivu tässä vaiheessa.


Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Valintaikkuna on aktiivinen vain Calc- ja Writer-taulukoihin perustuville kaavioille.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Arvosarjojen järjestäminen

Arvosarjat luetteloruudusta nähdään nykyisen kaavion kaikki arvosarjat.

Arvosarjan muokkaus

  1. Valitse arvosarja napsauttamalla riviä luettelossa tutkimista ja ominaisuuksien muokkaamista varten.

    Tietoalueet-luettelossa näkyy arvosarjan osien nimitykset ja vastaavat solualueet.

  2. Napsauta riviä Tietoalueet-luettelossa ja muokkaa sen sisältöä alla sijaitsevassa tekstikentässä.

    Tekstikentän otsikko ilmaisee valitun arvosarjan osan.

  3. Kirjoita alueviite tai napsauta ensin Valitse tietoalue -painiketta valintaikkunan pienentämiseksi ja valitse sitten solualue hiirellä..

    Mikäli halutaan tietoalueen koostuvan useista erillisistä solualueista, syötetään ensimmäinen alue, sitten lisätään kirjoittamalla puolipiste tekstikentän loppuun ja sitten lisätään toinen alue. Käytetään puolipisteitä alue-erottimina.

Arvoalueen osan, kuten y-arvot, solualueeseen ei kuulu selitesolu.

Luokkien ja arvopisteiden otsikoiden muokkaus

Kaaviosta riippuen tekstit näkyvät x-akselilla tai arvopisteiden otsikoina.

Please support us!