Ohjattu kaavion luonti - Tietoalue

Ohjatun kaavion luonnin tietoalue-sivulla voidaan valita yksi yksittäinen tietoalue. Se voi koostua useammasta suorakulmaisesta solualueesta.

Vihje-kuvake

Ohjattu kaavion luonti - Tietoalue -sivua käytetään, jos halutaan oletusarvoja enemmän hallinnoida tietoaluetta.


Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Valintaikkuna on aktiivinen vain Calc- ja Writer-taulukoihin perustuville kaavioille.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Tietoalueen määrittäminen

 1. Valitaan tietoalue. Suoritetaan yksi seuraavista toimista:

  Kirjoitetaan tietoalueen viite tekstikenttään.

  Calcissa tietoalue voisi olla esimerkiksi "$Taulukko1.$B$3:$B$14". Tietoalue voi sisältää useamman kuin yhden solualueen laskentataulukosta, siis "$Taulukko1.A1:A5;$Taulukko1.D1:D5" on kelvollinen tietoalue. Writerissa esimerkkialue voisi olla "Taulukko1.A1:E4".

  Calcissa napsautetaan Valitse tietoalueet -painiketta, jolloin valintaikkuna kutistuu, sitten vedetään tietoalueen valinta.

  Mikäli halutaan tietoalueen koostuvan useista erillisistä solualueista, syötetään ensimmäinen alue, sitten lisätään kirjoittamalla puolipiste tekstikentän loppuun ja sitten lisätään toinen alue. Käytetään puolipisteitä alue-erottimina.

 2. Valitaan joko arvosarjat riveillä tai sarakkeissa.

 3. Merkataan, onko tietoalueen otsikot ensimmäisellä rivillä tai ensimmäisessä sarakkeessa tai molemmissa.

Esikatselusta nähdään, miltä kaavion näyttäisi valmiina.

Please support us!