Ohjatun kaavion luonti - Kaavioelementit

Ohjatun kaavion luonnin Kaavioelementit-sivulta valitaan kaaviossa näytettäviä osatekijöitä.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Kaavioelementtien syöttäminen

Kirjoitetaan otsikot ja valitaan merkein kaaviossa näytettävät osatekijät.

Otsikot

Kun otsikko, alaotsikko tai akselien nimi kirjoitetaan, tekstille varataan tilaa kaavioalueella. Jos tekstiä ei anneta, tilaakaan ei varata, joten sitä jää enemmän kuvaajille.

Otsikkotekstiä ei voi linkittää solusta. Se on syötettävä suoraan kenttäänsä.

Kun kaavion luonti on lopetettu, elementtien sijoitusta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa Muotoilu-valikossa.

Selite

Selitteessä näkyy ensimmäisen rivin tai sarakkeen otsikkotekstit. Myös Tietoalueet-valintaikkunassa voidaan antaa soluviite selitetekstille. Jos kaavioaineistossa ei ole mukana otsikoita, selitteessä näkyy tekstiä kuten "Rivi 1, Rivi 2, ...", tai "Sarake A, Sarake B, ..." kaavioaineiston rivinumeron tai sarakekirjaimen mukaisesti.

Tekstiä ei voi kirjoittaa suoraan, se tuotetaan Nimi-solualueelta.

Valitaan selitteelle sopiva sijaintivaihtoehto. Sijaintia voidaan vaihtaa Muotoilu-valikosta, kun kaavio on viimeistelty.

Ruudukko

Näkyvät ruudukon viivastot tarkentavat kaaviossa esitetyn aineiston arvojen lukemista.

Viivastojen viivavälit vastaavat asteikkojen väliasetuksia akseleiden ominaisuuksissa.

Viivastoja ei ole sektoridiagrammeille.

Lisäelementit

Kaavion muokkaustilassa Lisää-valikossa on elementtien eli osatekijöiden lisävalikoima. Seuraavat elementit ovat määriteltävissä:

  1. Toissijaiset akselit

  2. Apuviivastot

  3. Arvopisteiden otsikot

  4. Tunnusluvut, esimerkiksi, keskiarvo- ja trendiviivat sekä y-virhepalkki

Please support us!